ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านศาลเจ้าพ่อ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2
บ้านสวนห้อม ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
3
บ้านคลองสอง ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
4
บ้านเขาแผงม้า ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
5
บ้านคลองอีแผ่ว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00