ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจักราชวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลศรีสะกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00