ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดวงษ์วารี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านดอนขาม ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์
7
บ้านส้มกบ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านม่วงใต้ ต. มะเฟือง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์
13
โนนจำปา ต. มะเฟือง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00