ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองบัวใต้ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองบัวเงิน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00