ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านสมหวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านคุ้มต่ำ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านยางงาม ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกอะโตด ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองเกาะน้อย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านม่วงหวาน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านตุงเวียง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00