ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ชุมชนนาโพธิ์
2
ชุมชนเศรษฐกิจ
3
ชุมชนบ้านขมิ้น
4
ชุมชนคอกวัวปฐมภูมิ
6
ชุมชนหนองหว้าน้อย
12
ชุมชนบ้านหนองโก
13
ชุมชนโพธิ์พัฒนา
14
ชุมชนหนองถนนกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00