ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านโนนเขวา ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
11
บ้านวังน้ำใส ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
7
บ้านขี้เหล็ก ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00