ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
หมู่ 1-22 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
-
หมู่ 1-17 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
-
หมู่ 1-18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00