ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนภัทรบพิตร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-1
ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านโคกเขา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหัววัว ต.เสม็ด อเมือง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านโคกลาง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
1
บ้านตลาดควาย ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านเย้ยสะแก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
16
บ้านศิลาทอง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านโคกใหญ่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านโคกตาล ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านสารภี ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านฝังงา ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านโคกหัวช้าง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00