ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
3
สวัสดี ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
6
ท้องเรือ ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
7
เสม็ด ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
8
โคกกลาง ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
9
โคกเพชร ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
10
หนองบอน ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
13
กลันทาน้อย ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
9
หนองตราดน้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
11
หนองแวง ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
10
ตะโกน้อย ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
9
หนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
1
พะไล ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
2
โนนศิลา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
3
สำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00