ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโคกเพชร ตำบลพรสำราญ
3
บ้านหัวถนน ตำบลพรสำราญ
4
บ้านตะคร้อ ตำบลพรสำราญ
5
บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ
6
บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ
7
บ้านสระบัว ตำบลพรสำราญ
8
บ้านหนองดุมน้อย ตำบลพรสำราญ
9
บ้านสระปะคำ ตำบลพรสำราญ
10
บ้านหนองกุง ตำบลพรสำราญ
11
บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ
12
บ้านผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ
13
บ้านโนนเมือง ตำบลพรสำราญ
14
บ้านจังหัน ตำบลพรสำราญ
15
บ้านหนองเสม็ด ตำบลพรสำราญ
16
บ้านเพชรบูรพา ตำบลพรสำราญ
17
บ้านหนองขวางน้อย ตำบลพรสำราญ
6
บ้านหนองขุนปราบ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านบัวทอง ตำบลพรสำราญ
19
บ้านน้อยสุขสันต์ ตำบลพรสำราญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00