ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกระสังพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านน้อย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองลิง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองแขม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านระโยง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านสุขสำราญ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
ชุมชนตลาดใต้ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองตระเสก ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านถนน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านขามตาเบ้า ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านหนองขาม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
16
ชุมชนตลาดเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านป่าบุ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านระโยงพัฒนา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
20
บ้านสุขสำราญสามัคคี ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
21
บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านปรือ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านสระตะเคียน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านตาเพชร ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านสำโรง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านตาสะดำ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านระกา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านปรุ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านระกาน้อย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านตาสะดำน้อย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านนาราน้อย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสมบูรณ์ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านระกาน้อย ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านปทุมเมฆ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านกันทรารมย์ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านกะน๊อบ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านดอนยาว ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านปลาย ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านโคกยาง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองขอน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านกะโลง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านปรีเวง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านโคกใหญ่ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหนองเต็ง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโนนแดง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านละลูน ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านจาน ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองเต็งน้อย ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหว้าใต้ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านชำแระ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองแวง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านมะระ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านทางโค้ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านหนองขาม ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านหนองตะครอง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านหนองทำนบ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านหนองเต็งใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านตะโก ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านเมืองไผ่ถาวร ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านบุตาแพง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านกลัน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านอโณทัย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านคันรุ้ง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านสวายสอ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโคกกล้วย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านตะโกเปียน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านสก๊วน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองโสน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสวาย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00