ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านตะแบก ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านประดู่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านป่ายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านโคกเพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านอังกรวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านสำราญโกณ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
19
บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00