ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านชุมแสงแสง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านกาบอัก ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีัรัมย์
2
บ้านไม้แดง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านตะคร้อ ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
3
บ้านไผ่ ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
6
บ้านหัวช้าง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านสวายสอ ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านกระโดน ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านไผ่ลวก ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00