ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนางรอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านสวายสอ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
9
บ้านสวายสอ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
13
บ้านสวายสอ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหนองม่วง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหนองม่วง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00