ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสิงหวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านโคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองทะยิง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองม่วง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองสองห้อง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านหนองม่วง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านจันทร์แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00