ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ทุ่งแสงทอง ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
2
ชุมแสง ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
3
หนองมน ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5
หนองมะมา ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
6
หนองบัวหนองกง ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
4
ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
7
หนองมะมา ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
1
บุลำดวน ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
2
ทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
3
โคกตะคร้อ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
4
ลุงปลาดุก ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5
โคกมะค่า ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
6
โคกกระสัง ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
7
เสลา ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
8
โพธิ์ทอง ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
9
หนองปรีอ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
10
โคกกลาง ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
11
หนองเจริญสุข ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
12
หนองโพธิ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
13
ดอนตาล ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
14
ทุ่งสันติสุข ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
2
สระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5
โคกมะค่า ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
7
หนองหว้า ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
8
หนองขุนอัด ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
14
หนองมะค่า ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00