ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
6
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
8
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
9
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
10
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
11
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
12
ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
8
ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
6
ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
1
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
6
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
8
ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00