ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
7
โคกเพชร ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
8
ไร่ไถ ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
9
หนองบอน ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
1
หนองปรือ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
3
ขามใหญ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
4
หนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
6
นาจาน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
7
หนองม่วง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
9
หนองเต่า ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
10
โคกกระชาย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
11
เมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
14
หนองไผ่ล้อม ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
15
หนองพันธุ์ลี ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
16
น้อยหนองแก ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
4
คูขาดน้อย ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
หนองกราด ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านโคกกระพี้ ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองนกเขา ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00