ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านบุ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านละลม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านตาจง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองปรือ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองปรือใหม่ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหัวสะพาน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหัวสนาม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านตางอน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านดอนมัน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสว่างพัฒนา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านหนองคัน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านหนองมดแดง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านหนองโบสถ์ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
19
บ้านปากช่อง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00