ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00