ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2
แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
3
แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4
แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
6
แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
7
แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5
หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
3
ตะโกรี ต.สำโรง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
6
บ้านสารภี ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1
สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
2
สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
4
บ้านเสม็ด ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
5
กัดลิ้น ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
6
โสน ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
7
ประดู่ ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
8
พุทธบารมี ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
9
สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
10
สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
11
สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
13
บ้านไพบูลย์ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5
บ้านไพบูลย์ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1
บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2
บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโคกเพชร ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4
บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5
บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
7
บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
8
บ้านสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00