ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-5
บ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
6
บ้านหนองแวง ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหัวถนน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
8
บ้านสามขา ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
9
บ้านโคกใหญ่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10
บ้านซอยสาม ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
11
สาย9 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
1-9
ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
1-9
ต.หินลาด ต.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00