ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
2
ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
3
ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
4
ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
5
ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
6
ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
8
ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
9
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
7
ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00