ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองจานเกี้ยว ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านสระตะโก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองตลาดควาย ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองตาดโกง ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านสวนครัว ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองอีม้า ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านห้วยศาลาใต้ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองโก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองระนาม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองตาดตามุ่ง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองตาหล่า ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านบุขี้เหล็กใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านบุก้านตง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสามเขย ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านแสลงพันใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านบุก้านตงพัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านโคกใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00