ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองสองห้อง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองใหญ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองนกเขียน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านสระบัว ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านโคกสว่าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00