ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกใหญ่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านกระทุ่มเหนือ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านกระทุ่มตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านเสม็ด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านขาม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านปรือเกียน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านหนองปรือ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโคกเมี๊ยะ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านร่อนทองเหนือ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านโสกคลอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านละหาร ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านโนนเกตุ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองไผ่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านร่อนทองเหนือ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านโคกสุพรรณ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านจะหลวย ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00