ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านเสม็ด ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านตาโหงก ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองจาน ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย์
8
บ้านหนองยาง ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองหัวควาย ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านไร่โนนเจริญ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านนครลำปาง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านพงแขม ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหญ้าคา ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00