ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
18
ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
13
ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
11
ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00