ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านหมู่8 พัฒนา ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านโคกรัก ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านโกรกแก้ว ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านอุบลสามัคคี ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านขลุงไผ่ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00