ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
2
ดอนตาอยู่ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
3
ดงบัง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
4
ดงเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
5
หนองตาเฮียง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
6
โนนสำราญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
7
ทรัพย์สมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
8
หนองตะไกร์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
9
ดอนพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
10
ดงสันติ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
11
ดอนเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
12
ดงนคร ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
13
ดงพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1-2
ทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
3
ฝายใหญ่ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
4
หนองแค ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
5
ทวีทรัพย์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
6
โนนสำราญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
7
ซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
8
หนองหิน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
9
ทรัพย์เจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
10
ทุ่งเศรษฐี ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
11
ใหม่นำเจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
12
ทุ่งรวงทอง ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
13
ซับอุดม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
14
ทุ่งพัฒนา ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
2
ขลุงไผ่ 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
3
ราษฎร์พัฒนา 3 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
5
อุบลสามัคคี 5 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
11
อุบลสามัคคี2 11 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
12
ไผ่งาม 12 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
14
ไผ่ทอง 14 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
17
รุ่งอรุณ 17 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00