ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชำนิพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
8
ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
13
ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
11
ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
8
ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
10
ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00