ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านซองแมว ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านโนนกลาง ต. แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านยางทะเล ต. แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
5
บ้านการะโก ต. แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
15
บ้านแคนดง ต. แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
17
บ้านกระทุ่มเคลือ ต. แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
8
บ้านงิ้ว ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
7
บ้านซาด ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านสระบัว ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหนองสรวง ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00