ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ดงพลอง
2
ดงพลอง
3
ดงพลอง
7
กระทุ่ม
4
ยิ่งเจริญ
12
จานน้อย
11
ขี้ตุ่น
10
น้อยโรงงาน
6
ขาม
9
พิมาย
5
หนองแวง
8
ป่าหนาม
13
ชุมแสง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00