ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพนมรุ้ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตาเป๊ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
2
ดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
3
ดอนหนองแหนพัฒนา ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00