ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านขยอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านปรือรูง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00