ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจีกแดก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านจีกแดก ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านละเบิก ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00