ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขุมดิน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านขุมดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านหนองพวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านยางชุม ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านอีโกฎิ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00