ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านบักจรัง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
16
บ้านบักจรัง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
1
โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
1
โรงเรียนบ้านตะเคียน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
1
โรงเรียนบ้านคูตัน ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
1
โรงเรียนบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
5
โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
10
โรงเรียนบ้านหนองโย ต.คูดัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
7
โรงเรียนบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00