ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
17
บ้านจันทร์แสง ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
10
บ้านจลง ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
1
บ้านจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
3
บ้านสดอ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
2
บ้านระกา ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
18
บ้านพูนทรัพทย์ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
11
บ้านกะพี้ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
5
บ้านพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
20
บ้านป่ายาว ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
19
บ้านประดู่ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
16
บ้านบุทม ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
16
บ้านหนองปรือ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00