ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านป่าสะแบง ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านหนองหว้า ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านหนองแข้ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00