ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านบก ตำบลโพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
9
บ้านบก ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00