ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนตะดอบวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,7
บ้านไผ่ล้อม,บ้านโพนงาม,บ้านตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
1,7
บ้านตะดอบ บ้านโพนงาม บ้านไผ่ล้อม
8
ไผ่ล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00