ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองโน หมู่ที่3
1
บ้านใหม่ หมู่ที่ 1
8
บ้านโนน หมู่ 8
12
บ้านดอนจันทร์ หมู่ 12
13
บ้านโนนสวนป่า หมู่13
14
บ้านหนองโน หมู่ 14
2
บ้านง้อ
11
บ้านหนองแสง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00