ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองหวาย ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านหนองหวาย ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00