ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านติ้ว ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านพะแนง ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00