ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจิกกะลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
จิกกะลา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านหนองขอน ตำบลผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
17
ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00