ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแวง ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านโนนเปือย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านหนองแสง ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00