ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกระบี่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านกระบี่ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
7
ป่าไม้พัฒนา ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
8
บ้านกระบี่เหนือ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00