ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านไฮ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
11
กอก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
ป่าติ้ว ตำบลกระแชง อำภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00